Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
PaedDr. Vlasta Košárová KV Rozvrh
Riaditeľka školy
Vedie krúžok: Internetový I.
Vedie krúžok: Internetový II.
kosarova61@centrum.sk
Mgr. Silvia Harviľaková HS Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Popoludnie s knihou
siska.sasa@centrum.sk
Mgr. Miroslav Baník BM Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Vedie krúžok: Interaktívne a hravo
Vedie krúžok: Športový krúžok
banik.miroslav@gmail.com
Mgr. Martin Baranišin BM Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
Vedie krúžok: Zábavná slovenčina
martinko8688@gmail.com
Mgr. Alena Demčáková DA Rozvrh
Učiteľka
ademcakova1@gmail.com
Mgr. Jana Eštoková EJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Tvoríme a hráme sa
janika.1@azet.sk
Mgr. Ľubica Gutu LG Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Šikovné rúčky
lubica.gutu@gmail.com
 
 
Mgr. Lisa Anita Jansen Van Vuuren LAJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Kubáčková KZ Rozvrh
Učiteľka
Ingrid Lendacká LI Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD I
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
inalendacka@gmail.com
Mgr. Ján Maďoran MJ Rozvrh
Učiteľ
Mgr. Alena Mitrašová MA Rozvrh
Triedna učiteľka: 0. ročník
Vedie krúžok: Rozprávkovo
alenamitrasova@centrum.sk
Mgr. Zdenka Peľáková PZ Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD II
Vedie krúžok: Zázračný ateliér
pelakova.zdenka@post.sk
 
 
Mgr. Jozef Polák PJ Rozvrh
Učiteľ
Mgr. Mária Raškovská RM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
raskovskamaria@atlas.sk
Mgr. Eva Šmeringaiová ES školská psychologička
smeringaiova@gmail.com
Mgr. Jana Vaľovčinová VJ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Farby a farbičky
jana.valovcinova@gmail.com
Mgr. Emília Žecová ŽE Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Pastelkovo
emiliazecova@gmail.com

© aScAgenda 2015.0.928 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2015