Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
PaedDr. Vlasta Košárová KV Riaditeľka školy
kosarova61@centrum.sk
Mgr. Silvia Harviľaková HS Zástupkyňa riaditeľa školy
siska.sasa@centrum.sk
Mgr. Miroslav Baník BM Učiteľ
banik.miroslav@gmail.com
Mgr. Martin Baranišin BM Učiteľ
martinko8688@gmail.com
Mgr. Alena Demčáková DA Učiteľka
ademcakova1@gmail.com
Mgr. Jana Eštoková EJ Učiteľka
janika.1@azet.sk
Mgr. Ľubica Gutu LG Učiteľka
lubica.gutu@gmail.com
 
 
Mgr. Lisa Anita Jansen Van Vuuren LAJ Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Kubáčková KZ Učiteľka
Ingrid Lendacká LI Vychovávateľka
inalendacka@gmail.com
Mgr. Ján Maďoran MJ Učiteľ
Mgr. Alena Mitrašová MA Učiteľka
alenamitrasova@centrum.sk
Mgr. Zdenka Peľáková PZ Vychovávateľka
pelakova.zdenka@post.sk
 
 
Mgr. Jozef Polák PJ Učiteľ
Mgr. Mária Raškovská RM Učiteľka
raskovskamaria@atlas.sk
Mgr. Eva Šmeringaiová ES školská psychologička
smeringaiova@gmail.com
Mgr. Jana Vaľovčinová VJ Učiteľka
jana.valovcinova@gmail.com
Mgr. Emília Žecová ŽE Učiteľka
emiliazecova@gmail.com

© aScAgenda 2015.0.928 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2015